ZYSK CZY STRATA?

Czy z zyskiem, czy ze stratą? Czy będzie to jeszcze „skala ludzka”? Czy próba „bez­kolizyjnego” rozwiązania potrzeb miejskich po­wiedzie się? Czy arterie dostatecznie usprawnią ruch kołowy? Czy pasaże usługowe i włączone do nich ocalałe ulice dawnego śródmieścia będą speł­niały pokładane w nich nadzieje? Czy mieszkanie i praca w wieżowcach będą dostatecznie chronio­ne przed uciążliwym hałasem, zanieczyszczonym powietrzem? Czy budowle te nie ujawnią jakichś nieprzewidzianych, a przykrych niedogodności? Niestety, na większość tych pytań odpowiedź uzyskamy dopiero w przyszłości. Chociaż central­na dzielnica zaplanowana została w sposób ro­zumny i przewidujący, rozwój miasta zawiera jednak zawsze niespodzianki, ponieważ stanowi on wypadkową działania wielu czynników tech­nicznych, ekonomicznych i kulturowych. Momen­ty te, każdy z osobna, a tym bardziej łącznie, nie bardzo dają się oszacować w sposób ścisły, z wy­przedzeniem w czasie.

 

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)