ŻYCIE TOWARZYSKIE

Ży­cie towarzyskie, a w jakiejś mierze również życie kulturalne miało się toczyć w bliskim otoczeniu mieszkania. Przestrzeń osiedlowa miała być prze­dłużeniem tego mieszkania, tak jak przyjacielskie kontakty z sąsiadami miały być przedłużeniem grupy rodzinnej.Koncepcja ta wpłynęła w swoim czasie na pew­ne zaniedbanie spraw miasta jako całości. Wiązała się z nią niechęć do organizowania śródmieścia dużym zagęszczeniu usług. Miały być one bar­dziej rozproszone, tak by „miasteczka w mieście” osiągały większą samowystarczalność. Wypracowana jeszcze przed wojną (a także w czasie jej trwania) koncepcja nosiła ślady sprze­ciwu wobec zawłaszczenia bardziej wyszukanych usług centrum miejskiego przez uprzywilejowane grupy społeczne charakterystyczne dla doby kapi­talistycznej.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)