ŻYCIE RODZINNE

Życie rodzinne nie zamyka się jakby w ramach instytucji, wymaga natomiast ponawianego poro­zumienia, które eksponuje czynniki intelektualne, moralne oraz autentyzm uczuciowy partnerów.Oprawą dla życia takiej rodziny winien być dom, który potrafi służyć potrzebie integracji jej członków, gwarantując im zarazem minimum autonomii.Aby określić owe potrzeby autonomii, należy dodatkowo wziąć pod uwagę przedłużenie czasu nauki powszechnej do dziesięciu lat, a gdzieś po­między 1980 a 1985 rokiem zapewne do dwunastu lat, upowszechnianie się w bardzo wielu zawodach okresowego doszkalania, jak również wzrost roli kwalifikacji intelektualnych i roli poziomu kulturalnego we wszystkich właściwie dziedzinach pra­cy. W związku z tym wolno przypuszczać, że wzro­śnie czysto praktyczna potrzeba izolacji w domu dla osiągnięcia skupienia w czasie nie objętym pracą w zakładzie bądź zajęciami szkolnymi.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)