ZNACZENIE CENTRUM

Centrum ma zasadnicze znaczenie dla dwu wy­miarów życia społecznego: dla bardziej wyszuka­nych potrzeb konsumpcyjnych oraz dla spożytko­wania czasu wolnego. Oferty centrum to atrak­cje kulturalne, spotkania, dokonywanie zakupów, krążenie po mieście.Psychologiczne znaczenie centrum przekracza to, co wynikałoby z samego lokalizowania tam obok siebie usług interesujących wszystkich miesz­kańców: „lepszych” sklepów, kin, teatrów, lokali gastronomicznych, wyspecjalizowanych księgarni itp. Szczególnie w mieście bez ostrych, antagonis- tycznych zróżnicowań społecznych centrum do­starcza wszystkim możliwości przeżycia całego miejskiego organizmu. Stanowi ono koncentrat czy sublimację sił kulturalnych i ofert gospodarczych dla jednostek, wcielenie atrakcyjności miasta, je­go „fasonu”.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)