ZMIANA NAZWY

Ta zmiana nazwy kryje w sobie także przeświadczenie o istotnej zmianie społeczno-kulturowej sytuacji gospoda­rza na roli, o upodobnieniu się tej sytuacji do innych, ongiś tylko miejskich „karier”. Tą — mie­dzy innymi — drogą kulturową urbanizacja wesz­ła na wieś.Wiele okoliczności naszego rozwoju stępiło już ostrość szkicowanych tu przeciwstawień, jednak­że „próg urbanizacyjny” wciąż jeszcze przekracza­ny jest przez młodego człowieka ze wsi z więk­szym wysiłkiem niż ten, który potrzebny jest w mieście na to, aby wdrożyć się w obrany zawód jego społeczne okoliczności.

 

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)