ZBUDOWANE PONAD STAN

Zbudowane w pewnej mierze jakby ponad stan fragmenty centrum okażą się w przyszłości we­dług wszelkiego prawdopodobieństwa koniecznym instrumentem miejskiego stylu życia. W odpo­wiednich więc warunkach stan obecny wymagać będzie jedynie uzupełnienia, rozwinięcia, uświet­nienia. Ogólne przemiany w poziomie życia przy­niosą — jak wolno mniemać — poprawę społecz­nego stylu życia: relaksu, życia towarzyskiego i rozrywkowego, sposobu korzystania z ofert kul­turalnych. Równocześnie z podniesieniem poziomu nastąpi rozszerzenie ich zakresu. Chociaż centrum spełnia potrzeby bardziej wy­szukane, mniej powszednie, doczeka ono zapewne chwili swego sukcesu, analogicznego do tego, któ­ry stał się udziałem wspomnianej wyżej podrzęd­nej dzielnicy śródmiejskiej.

 

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)