ZBUDOWANE DOMY

Domy zbudowane po wojnie stać będą w XXI wieku. Wystarczy sobie wyobrazić, że przy praw­dopodobnych potrzebach i zarysowujących się mo­żliwościach, jeśli nie wcześniej, to na progu nowego stulecia olbrzymia część mieszkań w naj- pojemniejszej dzielnicy centrum Warszawy — w osiedlu Za Żelazną Bramą — okaże się zdatna co najwyżej na skromne kawalerki. (Wszystkie tamtejsze M2, których jest ponad 3000.) Oczywiś­cie wyobrażając sobie zbliżanie się do typu wzor­cowego jako proces bardzo rozciągnięty w czasie, przewidywać należy możliwość szerokiego wyko­rzystania dzisiejszych mieszkań M3, M4 na zasa­dzie długotrwałego przejściowego rozwiązania według zasady „każdy we własnym pokoju”.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)