ZASTOSOWANIE DŹWIGNICY

Zastosowanie dźwignicy linowej eliminuje konstrukcje rusztowań, pochłania­jące duże nakłady materiałowe, przede wszystkim drewna, a także powoćłuje zmniej­szenie pracochłonności wykonania konstrukcji pomocniczych! skrócenie okresu.re­alizacji. Czteroprzęsłowy wiadukt o rozpiętości do 150 m może być wykonany w okre­sie 290 dni roboczych. Do wskazanego cyklu realizacji wchodzą wszystkie roboty przygotowawcze, zasadnicze i zakończeniowe, dotyczące przyczółków i konstrukcji nośnej. Zadania rzeczowe przykładowo przyjętej budowy są następujące: 1970 m^ wy­kopów i 1070 m3 nasypów, 280 m2 brukowania skarp, 220 m2 izolacji pionowej przy­czółków, 2570 m2 deskowań, 43 t zbrojenia, 790 m3 betonu oraz 108 t montażu i demontażu pomocniczych konstrukcji stalowych.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)