Z DALA OD METROPOLII

Oczywiście wielu ludzi trzyma z dala od owych ośrodków metropolitalnych przywiązanie do miej­sca, w którym spędzili część życia, pasje społeczne, niechęć do zmian, może interesy familijne, jed­nakże rozkład statystyczny twórców w Polsce po­twierdza moje wywody. Ogromna część ich sku­pia się w Warszawie, drugie miejsce przypada Krakowowi, na trzecim wymienić należy obok sie­bie Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Trójmiasto, których kolejności, wobec zmian, jakie tu na­stępowały, trudno rozstrzygać. Dalej dopiero lo­kują się Lublin, Bydgoszcz, Szczecin i inne. Przyjęło się w wielu opracowaniach statystycznych umieszczać Warszawę w odrębnej klasie, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Trójmiasto — w drugiej, a pozo­stałe miasta wojewódzkie wraz z Toruniem — w trzeciej. Z danych dotyczących związków twórczych przytoczyć można cyfry ilustrujące skupienie pisarzy i plastyków. Warszawa — odpowiednio 58% i 35% ogółu, w całej drugiej grupie miast łącznie — 30,5% i 54,4%, w trzeciej — 11,5%.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.