WZRUSZAJĄCA WIARA

Program ten wspierał się na niewzruszonym przeświadczeniu, że idea wyższego ładu zawarta w porządku ucieleś­nionym przez formuły plastyczne ma moc osobo- twórczą.Niektórzy rzecznicy tego programu byli tak pewni owej mocy, że — podobnie jak Mondrian — wierzyli w zniknięcie pod działaniem wychowaw­czym wszechobecnego rozumnego piękna najbar­dziej dotkliwych dla ludzkości przejawów egoiz­mu, z uciskiem klasowym włącznie. Dziś wiara ta raczej wzrusza, niż przekonuje, Nie spełniło się wiele nadziei autorów panplas- tycystycznych manifestów. Jednakże zapytać trze­ba, czy tylko szlachetni naiwni wierzą w to, że forma i wyraz otoczenia „łagodzą obyczaje”? Czy tylko oni spodziewają się jeszcze, że zachodzić bę­dzie odpowiedniość między zaprojektowanym dla ludzi schludnym, radosnym i pięknym otoczeniem a zachowaniem owych ludzi.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)