WZORCOWA MIARA

Wyobrażając sobie niejako wzorcową miarę dal­szej rozbudowy miast, przyjąć należy powiększenie kubatury mieszkalnej (względem liczby ludności) do granic umożliwiających upowszechnienie typu mieszkania Mx + 2, typu wyznaczonego przez po­trzeby i obietnice cywilizacji współczesnej. Rzecz jasna, że należy to rozumieć elastycznie. Rodzice z dziećmi małymi, ludzie nie potrzebujący izolacji do skupienia, zapewne nie w każdym wypadku czuliby się skrzywdzeni wariantem skromniejszym. Również w rodzinie bezdzietnej lub jednodzietnej nie dochodzi do tak dużego spiętrzenia potrzeb i obciążenia pokoju wspólnego. I tu aspiracje do modelu Mx + 2 mogą się okazać słabsze.Nasze dzisiejsze mieszkania typu M4 zawierają na ogół jeden pokój większy, który spełnia funk­cję living tooiji’u (obok funkcji pokoju indywidu­alnego).

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)