WYCHODZĄC NAPRZECIW

Idee te wychodziły naprzeciw przyzwyczajeniom przywożonym do miast przez nowych ich miesz­kańców — przybyszy ze wsi. Jednakże, co jest interesujące i ważne, oczekiwane odbudowanie więzi sąsiedzkiej — ogólnie rzecz oceniając — nie nastąpiło w rozmiarach zaplanowanych, a sąsiadu­jące ze sobą rodziny pozostają na ogół w stosun­kach luźnych. Nawet stosunki z sąsiadami z klatki schodowej ograniczają sie do znajomości z widze­nia. Parkowe czy ogródkowe zagospodarowanie dziedzińców kojarzy ze sobą głównie dzieci i osoby wyraźnie już starsze, czyli tych, którym wiek zbyt wczesny lub zbyt późny utrudnia cyrkulację po mieście. 

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)