WYBÓR NAJLEPSZEGO WARIANTU

Ocena ta prowadzi do wyboru najlepszego warian­tu działania, W etapie tym W. Lenkiewicz [20] wyróżnia następujące kroki: rejestracja koncepcji, skompletowanie kryteriów oceny,wybór metody oceny,podział kryteriów na ilościowe i jakościowe, przyjęcie miar ocen kryteriów jakościowych,   przyjęcie wskaźników wagi kryteriów, przygotowanie wzorów funkcji kryterialnej, tablic ocen,  przeprowadzenie ocen poszczególnych koncepcji wg przyjętej metody z wykluczeniem koncepcji, które nie spełniają wymagań, uporządkowanie koncepcji w kolejności ocen, decyzja wyboru koncepcji, opis wybranej koncepcji.Ocena rozwiązań przy użyciu jednego kryterium (wskaźnik^ jest najprostsza, ale również najbardziej uproszczona.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)