WYBÓR KIERUNKU KSZTAŁCENIA

Wybór kierunku kształcenia, a w konsekwencji zawodu, podobnie jak wybór współmałżonka, uważano za zadanie wy­magające doświadczenia starszych. Często uwzglę­dniano raczej interesy rodzinne, niezbyt przejmu­jąc się pragnieniami zainteresowanych. W świecie współczesnym takie prawa rodziców nie dają się utrzymać. W coraz większej mierze dzieci za­wdzięczają bagaż swoich pojęć, przysposobienie do pracy i życia obywatelskiego nie domowi rodzin­nemu, lecz innym układom kształcącym. W tych wycinkowych tylko ujęciach wyraźnie zaznacza się ogromne znaczenie wzajemnego zro­zumienia. Nie chcę sugerować, jakoby przez wszy­stkie ubiegłe wieki kobiety, mężczyźni i dzieci nie zaznawali miłości w życiu rodzinnym.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)