WSZYSTKIE CZYNNIKI

Wszystkie te czyn­niki z pewnością umożliwiają i stymulują rozwój w zamierzonym kierunku bądź utrwalają stosun­ki istniejące. Jednakże przekształcenia obyczajo­we niekiedy nie idą w całej pełni za tymi impul­sami. Mogą na przykład wykazywać dynamikę własną, która swym kierunkiem i zasięgiem zmian zaskakuje ustawodawców. Kiedy indziej obyczaj okazuje się konserwatywny. Zmiany obyczajowe są w dużej mierze dziełem kolektywnej i anonimo­wej niezinstytuejonalizowanej inwencji społecznej, która zmierza do uporządkowania stawanym i nie pisanym. Obyczaj się destabili­zuje, jak to ma miejsce w kręgu współczesnej kultury miejskiej, rozstrzyganie problemów właś­ciwych owej sferze spraw tym większym cięża­rem moralnym spada na każdego.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)