WSPÓŁCZESNE WZORY

Współczesne wzory mężczyzny — po­wiadają sceptyczni obserwatorzy — skrojone są na ludzi młodych. Nie zniewieściałość się w nich wyraża, lecz przedłużone chłopięctwo. Oczekiwa­nia kobiet jak wskazuje analiza ich zachowania społecznego są inne. Większość kobiet, pomi­mo usamodzielnienia, skłonna jest jednak rozgry­wać w życiu „stawkę na mężczyznę”. Tymczasem to mężczyźni dzisiaj „się emancypują”. Oto źródło rozczarowań. Te krytyczne poglądy pozostają — oczywiście — w sferze intuicji. Są to co najwyżej hipotezy.   Występowanie nowych wzorów obok pozostało­ści tradycyjnego rytuału towarzyskiego i erotycz­nego świadczy o daleko posuniętej niespójności obyczajów. Młodzież porzuca jednak na ogół resz­tki dawnego rytuału na rzecz nowych form obco­wania — zróżnicowanych i nietrwałych, które układają się według własnej inwencji jednostek i środowisk.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)