WSKAZANA ZASADA

Wskazana zasada obowiązuje przy wszystkich realizacjach polegających na montażu, jednak metoda taś- mowo-rytmiczna wymaga ponadto podporządkowania rozwiązań regułom organizacji taśmowej.Rytm produkcji taśmy wynika z cyklu montażu pojedynczego zintegrowanego segmentu przekrycia. Wartość ta decyduje o liczbie stanowisk taśmy i rozdziale zadań na poszczególne stanowiska, ponadto obowiązuje synchronizacja analo­gicznie przeprowadzana, jak przy organizacji złożonych procesów przemysłowych.Procesy montażowe na stanowiskach taśmy uzupełnia się*   montażem elementów instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, elektrycz­nych, przeciwpożarowych,   pokryciem materiałów korodujących odpowiednimi powłokami zabezpieczają­cymi,  obróbkami blacharskimi i pokryciem,  szkleniem.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)