WRAZ Z KLUCZEM

Wraz z kluczem — gwarantem nienaruszalnoś­ci praw domostwa — dostarczył próg obrazowych metafor wyrażających rozmaite przypadki opozy­cji pomiędzy tym, co powszechnie dostępne,a tym, co jest ukrytą intymną istotą sprawy. Zwroty frazeologiczne: „próg tajemnicy”, „klucz do zagadki” — to już tylko ślady po żywotnych kiedyś symbolach, jakimi były te przedmioty związane z rozgraniczeniem dwóch sfer.Sfera prywatna, oddzielona progiem, ma swoją postać zwróconą na zewnątrz, widoczną z ze­wnątrz, ma swoją fasadę określającą ją wśród in­nych domostw. Kształt plastyczny domu stanowi jego znak w przestrzeni publicznej.W kulturze utrwalił się jego archetypiczny znak sprowadzony do odmiany najprostszej, najbar­dziej oczywistej i zgodnej z treścią wewnętrzną domostwa. Jest on wywiedziony wprost z do­świadczenia jego istoty.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)