WŁAŚCIWE DLA MIEJSKIEGO ŻYCIA

Jest nią wła­ściwe dla życia miejskiego zwężenie pola kontak­tów z innymi ludźmi; wyjątek od tej reguły sta­nowią tylko wybrani, najbliżsi z rodziny czy z pola kontaktow pozwala na ży­we zainteresowanie cudzą odmiennością, pozwala bez większych trudności na życzliwość lub pobła­żliwość, gdyż zwalnia od pełniejszego zaangażo­wania w cudze sprawy, które mogłyby okazać się me do udźwignięcia. Ten dystans wobec otoczenia osiąga się przez wzniesienie wokół siebie osłony, którą nazwać murem byłoby pewną przesadą, któ­ra jednak właśnie jak mur chroni przed niepożą­daną zbytnią bliskością stosunków.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)