WIĘZI SPOŁECZNE

Zarząd Telefonów i MHD wymieniały kartki z serdecznościami. W głębi biurek i szaf z aktami zdawały się zja­wiać ludzkie uczucia. Z datami tymi wiąże się zaproszenie do ogólnej życzliwości, jakby obiet­nica takiej życzliwości.Nasuwa się hipoteza, że święta z okazji pry­watnej, święta według modelu „na wsi wesele” bądź święta budzące nadzieje na dobroć człowie­ka dla człowieka potrzebne są dziś Polakom ze względu na szczególną funkcję łagodzenia skut­ków ubocznych przechodzenia na miejski styi ży­cia. Więzi społeczne w mieście są zracjonalizowa­ne, spragmatyzowane i podporządkowane prawi­dłom wielkich systemów organizacyjnych — pracy, masowego relaksu, komunikacji. Wiele kontaktów angażuje ludzi nie głębiej niż pospieszna lektura gazety.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)