WIELKOŚCI ZALEŻNE

Przy tym wielkości zależne od nas będziemy nazywać zmiennymi decyzyjnymi,a niezależne – parametrami.Rozwiązanie modelu polega na wyznaczeniu decyzji opty­malnej, Należy więc wyznaczyć efektywne wartości zmiennych decyzyjnych, które można uznać za optymalne.Po zbudowaniu modelu, to znaczy gdy zostało dokładnie sformułowane zagad­nienie, o które chodzi, gdy znaleziono już rozwiązanie – jest rzeczą konieczną zweryfikowanie modelu i rozwiązania, zanim rozwiązanie to znajdzie zastosowanie w praktyce (wykluczenie przeoczeń).Ponieważ jednak życie nie jest statyczne, podlega ono ciągłym i nieustannym zmianom, może okazać się, że rozwiązanie, które uznaliśmy za optymalne wczoraj, może już nie być optymalne dzisiaj. Wynika to stąd, że mogą się zmienić warunki działania, co wyraża się bądź w zmianie wartości parametrów, bądź w zmianie cha­rakteru relacji występujących w modelu.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)