WIELKOMIEJSKIE CENTRUM

Wielkomiejskie centrum spełniać powinno roz­maite zadania, niekiedy nawet przeciwstawień Sprzeczności są zapewne do usunięcia, w części jednak wymagają chyba obrania taktyki zbliżonej do kompromisu. Cytowany już autor, Stanisław Jankowski, widzi jedno z podstawowych zadań centrum w pełnieniu przez nie funkcji unikalnej, nie dającej się przerzucić na ośrodki kulturalno- usługowe znajdujące się w dzielnicach peryfe­ryjnych. (Ogólnomiejskie centrum ofiarowuje w zakresie handlu, oświaty, rozrywki, kontaktów towarzyskich, usług gastronomicznych itp. okazje wyższego rzędu, rzadsze, atrakcyjniejsze, bardziej odświętne. Staje się również jakby ekspozycją, pokazem możliwości kulturalnych i ekonomicz­nych, pewnego rodzaju teatrum, które swym ru­chem i wystrojem cieszy, uczy,

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)