WDRAŻANIE PODSTAWOWYCH REGUŁ

W przeszłości — powiedzmy sto lat temu —z pewnością nie wszystkie rodziny odpowiadały patriarchalnemu wzorowi, jaki znaleźć możemy w literaturze z epoki. Jednakże zarówno statys­tycznie, jak i w sferze ideału do naśladowania dominował określony zupełnie typ stosunków ro­dzinnych. Jedynym lub głównym żywicielem, a zarazem reprezentantem rodziny wobec społe­czeństwa był ojciec. Matka poświęcała się pracy domowej (porządki, wychowanie dzieci, przygoto­wywanie posiłków itp.), a ponadto spełniała za­zwyczaj „kobiece” funkcje w rodzinnej gospodar­ce. Dzieci wdrażane w domu w podstawowe reguły życia społecznego, a często i w arkana zawodu, zobowiązane były nade wszystko do po­słuszeństwa.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)