WAŻNY CZYNNIK URBANIZACJI

Centrum jest ważnym czynnikiem urbanizacji psychologicznej ludności nowo osiad­łej w miastach. Przestrzeń ogólnomiejską (z wybijającym się znaczeniem centrum) pozostaje w innym stosunku psychologicznym do przestrzeni prywatnej — mieszkania — aniżeli przestrzeń osiedlowo-sąsiedz- ka. Chociaż doktryna więzi lokalnych przesądzała nadmiernie optymistycznie możliwości rozwoju „kultury sąsiedzkiej”, prawdą jest chyba, że dla tych, którzy realizują swoje potrzeby w kręgu bliskim domu (dzieci, osoby starsze), granica mię­dzy mieszkaniem a dziedzińcem, świetlicą, klu­bem itp. miejscami nie jest zbyt ostra. Inaczej jest w wypadku zaspokajania potrzeb konsump­cyjnych, kulturalnych, rozrywkowych czy towa­rzyskich w lokalach i w przestrzeni o funkcji ogólnomiejskiej.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)