WAŻNE ZADANIE

Częściej używa się dwóch różnych skal pionowych, gdy na jednym wykresie prezentujemy różne wielkości. Ważnym zadaniem jest wybór odpowiednich skal sprzężonych, np. ton i zł al­bo w ujęciu absolutnym, albo relatywnym. Wybór skal Jest też istotny, gdy bada­my zjawiska bieżąco i narastająco, albo wreszcie porównujemy ze sobą dwa zja­wiska, które uzupełniają się w strukturze ilościowej lub związane są korelacyj­nie. Dla jednego zjawiska przedstawionego graficznie można podać wiele skal sprzężonych. Im jednak jest więcej skal, tym wykres staje się mniej czytelny i zrozumiały, zbliżając się swoim charakterem do nomogramu. Oprócz skali równomiernej – arytmetycznej stosujemy skalę logarytmiczną – geometryczną, zbudowaną według zasad postępu geometrycznego.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)