W TEORII I W PRAKTYCE

W teorii i praktyce gospodarki socjalistycznej występują dwie odmiany czys­tego systemu ingerowanego: system dyrektywny i system parametryczny. Jedynym znanym systemem automatycznym jest system rynkowy. W systemie dyrektywnym wszystkie decyzje, dotyczące celów społecznych, środków i metod ich realizacji podejmuje autonomicznie szczebel centralny. Podstawowym sposobem osiągania zgodności pomiędzy decyzjami cen­tralnymi i rzeczywistymi procesami gospodarczymi jest plan obejmujący cele (środ­ki i metody) oraz dyrektywne instrumenty jego realizacji (centralnie ustalone zadania, limity, ceny i wskaźniki dyrektywne). Układ pobudzania organizacji gos­podarczych oparty jest na obowiązku wykonania zadań planowych, a układ zasila­nia opartyjest na dotacjach budżetowych.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)