W SZEROKIM ROZUMIENIU

W bardzo szerokim rozumieniu tego słowa wolno tak chyba nazwać tych, którzy swoimi dziełami czy — skromniej mówiąc — pracą powiększają zasób trwałych wartości intelektualnych i artystycznych oraz zasób informacji bieżącej otwarty dla wszyst­kich. Skłonny jestem więc rozciągać to pojęcie na tych także, którzy sami wobec siebie takiego określenia nie stosują, np. dziennikarzy w ich wszystkich specjalnościach, z radiem i telewizją włącznie. Do tego, by dziennikarzy zaliczyć do „twórców”, nie zachęca mnie oczywiście przypadek tych, którzy po prostu przepisują wiadomości agencyjne. Pamiętać jednak trzeba o twórczej pu­blicystyce, o odkrywczym reporterstwie, o tym, że dziennikarzem był Ksawery Pruszyński, że dzia­łał Erenburg — dziennikarz, że Mauriac uprawiał Ze journalisme.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)