W SYSTEMIE PARAMETRYCZNYM

W systemie’ parametrycznym decyzje, dotyczące celów i środków podejmowane są na szczeblu centralnym, a znaczna część decyzji, doty­czących metod realizacji celów może być podejmowana na szczeblu podstawowym. Sposobem osiągania zgodności pomiędzy decyzjami centralnymi a rzeczywistymi procesami jest plan i parametryczne narzędzia jego realizacji, czyli centralnie określone parametry oraz centralnie ustalony układ pobudzania przedsiębiorstw. Układ pobudzania przedsiębiorstw jest w systemie parametrycznym zbiorem reguł działalności przedsiębiorstw, określających jego korzyści lub straty z tytułu danej działalności przy danym,poziomie parametrów. Jest to zatem zazwyczaj pe­wien miernik powiązany z funduszami, mającymi pełnić funkcje motywacyjne. Układ zasilania przedsiębiorstw oparty jest na środkach własnych oraz na kredycie ban­kowym .

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)