W ROZWINIĘTYCH KRAJACH

Jeżeli za punkt przejścia z dzieciństwa do okre­su młodzieżowego uznać osiągnięcie dojrzałości płciowej, to współcześnie w okres ten wchodzi się wcześniej, niż to bywało. W rozwiniętych bowiem gospodarczo krajach dojrzewanie jest przyspieszo­ne (mniej więcej o dwa lata, jeżeli chodzi o dziew­częta). W znaczeniu kulturowym ważna jest rów­nież i ta okoliczność, że współcześnie akceptuje się w o wiele większym stopniu przejawianie seksual­ności, stąd przejście progu dojrzałości manifestuje się w zachowaniach, np. jako „chodzenie ze sobą” jawnie i od młodszych lat, niż pozwalał na to daw­ny obyczaj.Uznać więc można, że „młodzieżowy” okres ży­cia trwa obecnie 10—15 lat, w zależności od czasu podjęcia w pełni odpowiedzialnej pracy i założe­nia rodziny. Sprzyja to wyodrębnieniu się mło­dzieży, które stwierdzone jest przez wszystkich obserwatorów.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)