W REALNYM PROBLEMIE DECYZYJNYM

W praktyce, w realnym problemie decyzyjnym nie wystarczy ograniczyć się do Jednego punktu widzenia, ale należy uwzględniać równocześnie różne punkty widze­nia. Wynika stąd potrzeba analizy wielokryterialnej, która jednak napotyka na wiele trudności, zarówno na etapie formułowania problemu wielokryterialnego, jak też na etapie jego rozwiązania. Racjonalność rozwiązań zależy w dużym stopniu od skuteczności stosowania określonych metod ich oceny.W ocenach wielokryterialnych posługujemy się podobnie jak w jednokryte- rialnych określonymi algorytmami. Znane i stosowane algorytmy formułowania i ustalania ocen wielokryterialnych dzielą się na trzy podstawowe grupy.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)