W PORÓWNANIU Z MAŁYMI MIASTAMI

W porównaniu z miastami małymi, nie mówiąc już o wsi, miasta zaliczane przez nas do średnich i dużych stwarzają szereg charakterystycznych problemów, wynikających z rozsiania owych ośrod­ków zainteresowania i w ślad za tym wydłużania się i komplikowania indywidualnych szlaków ko­munikacyjnych. Mapa komunikacyjna indywidual­nego mieszkańca ma swój ośrodek odniesienia, którym jest miejsce jego zamieszkania. Dokądkol­wiek rusza, punktem wyjścia i punktem powrotu jest dom.Przyszły rozwój komunikacji o tyle łatwo sobie wyobrazić, że istnieją u nas w tej dziedzinie znaczne zaniedbania, które niewątpliwie będą w następnych dziesięcioleciach likwidowane, i to wytyczy główny tok przemian. Ponieważ przyszły zasadniczy układ miast dużych i średnich wydaje się wyznaczony ich strukturą obecną, sądzić wol­no, że przemiany przestrzeni ogólnomiejskiej pój­dą w kierunku rozwiązywania trudności dzisiejszych.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)