W PLANACH I MARZENIACH

Urba­niści w swoich planach i marzeniach przewidują, że dzieło ich dostarczy ludziom nowych możliwo­ści i wzorów, że zaspokoi pragnienia, a jednocześ­nie wymodeluje ich spełnienie, przesądzi korzyst­nie o stylu i poziomie życia.Nie wszystkie realizacje w tym zakresie, jakie możemy już obserwować, dostarczają — mówiąc oględnie — krzepiących wniosków. I tak na przy­kład, gdy obserwuje się obecne centrum Warsza­wy, to mimo postępu, jaki się tu dokonał, nie można uznać osiągniętego stanu za przykład so­cjalizacji potrzeb na należytym poziomie. Warszawa ma swoje „Wielkie Bulwary” — krzyż Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Sta­rania włożone w urządzenie lokali, w wystrój ulic 1 w oferty atrakcyjnego spędzenia czasu owocują w sposob niepokojący. Widać to zwłaszcza w go­dzinach wieczornych, gdy zamiera ruch handlo­wy.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)