W OPRACOWANIACH

W tych hallach, nie wyizolowa­nych całkowicie z ruchu mieszkańców bloku, mia­ło się przyjmować gości, dla których mieszkania okazałyby się za ciasne. Próba ta nie powiodła się. Przestrzeń zewnętrzna w istocie nie konty­nuuje przestrzeni prywatnej, lecz jej się przeciw­stawia w swoim stylu i wyrazie psychologicznym. W opracowywanych obecnie preliminarzach pla­nów dalekiego zasięgu przewiduje się zaspokoje­nie aspiracji osób aktualnie czekających na miesz­kania, zrównanie przybytku mieszkań z przyro­stem ludności oraz zwiększanie normy powierzch­ni. Ten ostatni postulat zawiera w sobie implicite potwierdzenie faktu, że problem powierzchni mieszkaniowej nie znalazł rozwiązania w owej kontynuacji mieszkania, jaką miała być przestrzeń publiczna wokół domu.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)