W NOWYM KLIMACIE

Z wizji Polski szlacheckiej czerpał otuchę dla narodu Sienkiewicz, trwanie jej opie­wała Eliza Orzeszkowa w Nad Niemnem. Takich mieszczuchów jak Prus mieliśmy w wieku XIX niewielu. Ze szlachecką Polską żegnała się jesz­cze Maria Dąbrowska w Nocach i dniach.W wieku XIX powstały liczne sceny batalis­tyczne w malarstwie europejskim, a kawaleria oczywiście była wyróżniona wśród broni. Jednak­że z wielkich malarzy chyba tylko Polak Micha­łowski uczynił z konia samoistny ikonogram. W nowym, dziewiętnastowiecznym klimacie, na­cechowanym ideałami powszechnej oświaty i de­mokratyzacji stosunków społecznych, dojrzewało w Polsce do większej samowiedzy i samodzielno­ści jakże liczne, jak przeważające chłopstwo.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)