W NASZYCH OCZACH

Jednakże na naszych oczach owa odwieczna sfera kompetencji rodziny poczyna się także kurczyć. Sprawia to rozwój usług, rosnąca technicyzacja pracy domowej wreszcie rozwój przemysłu dostarczającego pro­duktów, które wymagają coraz mniej pracy, by przygotować je do użytku. Ograniczenie „obsługi konsumpcji” na gruncie rodziny zwalnia znaczną ilość czasu kobiety, dotychczas ona bowiem pono­siła cały jej ciężar.Jakkolwiek w wielu krajach w mniejszej lub większej mierze kobiety uskarżają się dziś na przeciążenie, to jednak ich masowe zaangażowa­nie się w pracę zawodową stało się możliwe, gdyż zajęcia domowe są dziś bez porównania łatwiej­sze i mniej pracochłonne niż ongiś.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)