W CAŁEJ LITERATURZE

Od Rastignaca po bohaterów „kry­minałów” angielskich mamy galerię postaci afir- mowanych u Balzaka mimo ich błędów (z których mechanika wielkomiejskiego Babilonu tłumaczy ich poniekąd), w powieściach sensacyjnych — bez żadnych zastrzeżeń, gdyż są swoistą emanacją su­mienia społecznego. W całej tej literaturze, która wyrosła z ducha me­tropolii kapitalistycznych, przejawia się dużo o- twartego krytycyzmu społecznego, miasto jednak z jego dystansami i rytmem, z jego „tajemnicami” i stylem zostało uznane za otoczenie dane w spo­sób oczywisty, „naturalne”. W utworach tych mia­sto jest opisane na wiele sposobów, czytelnik fa- miliaryzuje się z ulicami, z tłumem ulicznym róż­nym w różnych dzielnicach i różnych porach dnia, z wyspecjalizowanymi narządami miejskiego orga­nizmu — z dworcami, halami, knajpami, z hand­lem, w późniejszym czasie z metrem.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)