UZNANIE OKOLICZNOŚCI

Można by okoliczność tę uznać za casus wyłącznie lokalny, gdyby nie to, że prócz Warsza­wy jest tyle innych zbiorowości miejskich, z któ­rych wspólny los, ogólnie uznane symbole prze­szłości i specyfika własnych instytucji nie uczyniły jeszcze jak dotąd w pełni zindywidualizowanych wspólnot. Są to miasta, które powstały z imigracji różnorodnych elementów. Warszawa — o czym się czasem zapomina — także powstała ćwierć wieku temu na nowo, z nowych w większości ludzi. Inną przyczyną, i to przyczyną bardzo ważną, jest ograniczenie czasu prawdziwie wolnego (wol­nego również od trosk domowych). Niedostatki komunikacji wciąż jeszcze utrudniają towarzysko- -rozrywkowe wykorzystywanie centrum znacznej części osób mieszkających z dala od niego.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)