UZASADNIONE PRETENSJE

Najbardziej nawet uzasadniona pretensja do kierowcy, który spowodował uszkodzenie cudzego wozu, czy do sprzedawcy nie­umiejętnie wykonującego obowiązki nie może zna­leźć upustu w naturalnym odruchu dochodzenia bezpośrednio na winnym satysfakcji moralnej, w wymówkach, w reprymendzie. Zaspokojeniu ta­kiemu stoi na zawadzie potrzeba utrzymania war­tkiego potoku cyrkulacji ulicznej czy też koniecz­ność dopuszczania do lady klientów, którzy czekają na swoją kolej. Pokrzywdzonemu pozostaje docho­dzić moralnej sprawiedliwości (razem z ewentu­alnymi roszczeniami realnymi) już nie bezpośred­nio wobec winnego, lecz przez nadrzędne instan­cje — służbę porządkową czy kierownictwo skle­pu.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)