UTRZYMYWANIE SYMBOLI

Zadziwia tu utrzymywanie się pewnych symboli przy poniechaniu innych, które to poniechanie dowodzi zapomnienia podstawowego sensu całego owego złożonego ceremoniału. Zwietrzało to, co w pierwotnej, bardziej sielskiej praktyce było ‚wy­razistsze: aluzje do innych świąt lokalnych, sym- boliczność stajenki, gwiazdy i rzęsistego światła świec.Nie tylko sam rytuał Wigilii, ale i towarzyszący tej dacie nastrój społeczny zdaje się wskazywać na jakieś szczególne nostalgie. Rozciąga się on rów­nież na Nowy Rok, który wraz z Bożym Narodze­niem łączy się w jeden cykl świąteczny. Są to święta niejako prywatne, lecz w odróżnieniu od popularnych imienin obchodzone przez wszystkich. Ich nastrój jest tak intensywny, że niedawno jesz­cze, kiedy nie wzbraniały tego przepisy oszczędno­ściowe, euforia składania sobie życzeń ogarniała również owe raczej sztywne, hipostatyczne twory, jakimi są na przykład urzędy.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)