URBANIZM A OBYCZAJOWOŚĆ

Bardzo już wiele napisano o przemianach, jakim podlegała i podlega nadal rodzina, stosunki mię- dzygeneracyjne i sytuacja kobiety. Chciałbym po­krótce przypomnieć niektóre aspekty tych spraw, a przede wszystkim odnieść je do procesów o ska­li makrospołecznejj Zapomina się czasem, że ewolucja w tej sferze stosunków — tak ważna w zmiennym krajobra­zie naszej kultury — dokonuje się w tyglu miej­skim. Prawdą jest, że zmiany przenikają również do osiedli małych, że i tych osiedli nie omijają wielkie procesy społeczne, których następstwem są przekształcenia „podstawowej komórki” i inne sprzęgnięte z nimi zmiany. Jednakże procesy wa­runkujące to, co się z rodziną, w rodzinie i wokół rodziny dzieje, zachodzą przede wszystkim w większych skupiskach miejskich i w nich także efekty zmian nabierają największej, „modelowej” wyrazistości.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)