UPŁYWAJĄCY CZAS

Czas, jaki upływa między osiągnięciem pełnej dojrzałości życiowej pokolenia rodziców i nauczy­cieli a chwilą rozpoczęcia edukacji przez pokole­nie ich dzieci, jest w naszej dobie przepełniony wszelkiego rodzaju nowościami. Przy niewątpli­wym wciąż znaczeniu bezpośredniego wpływu osób czynnych w wychowaniu młodych — kom­pleks pojęć, umiejętności, postaw i nawyków wy­chowanków tworzy się dzisiaj w dużej mierze na gruncie różnorakich kontaktów nieosobowych. Składają się na to książki, filmy, w ogromnym stopniu środki masowego przekazu, a także samo zetknięcie z techniką i organizacją życia. Nauki stąd płynące przyjmowane są bez oporów z wiel­ką chłonnością.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)