TYP MIESZKANIA

Typ takiego mieszkania w przyszłości wy­magałby adaptacji przez dodanie przynajmniej dwóch niewielkich pokoi indywidualnych. Byłaby to realizacja typu M4 + 2, zachowująca obecny skromny metraż pokoi nie przeznaczonych do fun­kcjonowania jako jadalnia, widownia telewizyjna czy miejsce spotkań towarzyskich, rezerwująca jednocześnie dla tych celów pokoje o większych rozmiarach. Oznacza to metrażowy awans miesz­czący się w granicach 15 — 20 m2 na rodzinę czteroosobową, a więc na rodzinę bliską średniej miejskiej. W wariancie minimalnym jest to wzrost około 33 proc. powierzchni. Rachunek taki (nie odbiegający zasadniczo od aktualnej skromnej mia­ry metrażowej) nie wykazuje jakichś szokujących zmian powierzchni.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.