TAŚMOWO- RYTMICZNA METODA

Taśmowo-rytmiczna metoda montażu jest uzasadniona ekonomicznie przy .reali­zacji powierzchniowo dużych hal przemysłowych. Wymaga ona: projektowania konstrukcji przekryć, podzielnych na segmenty montażowe,  odpowiedniego oparcia segmentów przekrycia na głowicach słupów, uwzględ­niającego specyficzny ich montaż w postaci zintegrowanych konstrukcji przestrzen­nych,  stosowania tężników pionowych i poziomych, zapewniających sztywność przestrzenną segmentów przekrycia oraz całych obiektów.Decyzja zastosowania metody taśmowo-rytmicznej musi wyprzedzać opracowania projektów technicznych, które muszą być opracowywane wspólnie przez projektan­tów konstruktorów i specjalistów technologii i organizacji montażu konstrukcji budowlanych. Równocześnie powinny być opracowywane odpowiednio skoordynowane rozwiązania konstrukcyjne i technologiczno-organizacyjne. Wskazana zasada obo-^ wiązuje przy wszystkich realizacjach .

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)