SZERSZE WIĘZI

Dało to asumpt niektórym bada­czom do porównania młodzieży z warstwą spo­łeczną. Określenie to nie da się oczywiście obronić, warstwa społeczna bowiem charakteryzuje się ina­czej, jednakże można zrozumieć, dlaczego chciano odpowiednio silnie podkreślić nowe aspekty zja­wiska. I dawniej młodzież tworzyła grupy, miała swoje fasony, swoje konwentykle. Współcześnie wytwo­rzyły się jednak liczniejsze, a zarazem sięgające szerzej więzi. Inwencja artystyczna, styl życia, mody i hobbies przekraczają granice krajów, two­rzą uniwersalną subkulturę młodzieży. Dawne grupy były bądź męskie, bądź żeńskie, koedukacja i wspólne organizacje uczyniły z młodzieży grupę mieszaną, a więc podobną do społeczności doros­łych. Ma ona swoistą erotykę, ośmieloną przez współczesny liberalizm obyczajowy, który upra­womocnił pozycję „jej chłopca” i „jego dziewczy­ny”.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)