SZCZEGÓLNIE WOBEC DZIECI

Szczególnie wobec dzieci dorastających autory­tet rodziców nie może dziś wynikać z ceremonia­łu rodzinnego — musi być zapracowany bardziej autentycznie. Podobnie też małżeństwo szukać mu­si swojej ostoi nie w nawykach obyczajowych, lecz w swobodnym partnerstwie, we wspólnych skłonnościach, w dopasowaniu się dwu osobowoś­ci, we wzajemnym rozumieniu swoich racji. W miejsce dawnych zwrotów i gestów rodzinnego rytuału młodzież tworzy obecnie własne środki wyrażania zarówno uczuć żywionych dla rodzi­ców, jak i wyraźnej dziś potrzeby podkreślenia swej autonomii na gruncie rodzinnym. Spora część starszej generacji z trudem toleruje prze­korne nazwania w rodzaju „staruszków”, nie pró­buje rozsupłać znaczenia tej mody, traktując ją jako objaw lekceważenia, nie dostrzegając zaś, że może być swoistym wyrazem czułości.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)