SYTUACJA SPOŁECZNA

Jednak konserwatyzm instytucji, pojęć i obyczajów, niezbywalne obowiązki ma­cierzyństwa, pewne dyspozycje psychiczne prze­jawiane wciąż jeszcze przez kobiety (nie wiado­mo, w jakim stopniu trwałe) sprawiają, że fak­tyczny ich udział w różnych sferach życia nie jest identyczny z udziałem mężczyzn. Niemniej jednak ilość kobiet na uczelniach, w biurach, usługach, fabrykach czy na boiskach wciąż roś­nie, a faktem już utrwalonym w naszym życiu społecznym jest powszechne koleżeństwo, konku­rencja zawodowa czy przyjaźń między dwiema płciami. Gdy charakteryzuje się aktualną sytuację ko­biet, chciałoby się ją określić jako przejściową, nie do końca wykrystalizowaną. Liczne wypowie­dzi, ankiety i podobne dokumenty ujawniają — nie tylko u nas zresztą — pewnego rodzaju roz­czarowanie kobiet ich osiągnięciami. W dużej mierze wiąże się to z „podwójnym etatem” kobie­ty pracującej zawodowo — nikt przecież nie za­stąpił jej w zajęciach domowych. Dom bowiem pozostał w zasadniczej mierze domeną kobiet.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)