SYSTEM KONTROLI

System kontroli polega na opracowaniu takiej organizacji, która zapewniałaby szybką informację o zmia­nie warunków. Nadto system kontroli polega na przewidzeniu, Jak należy zmienić poprzednie rozwiązanie, by uzyskać rozwiązanie optymalne w nowych zmienionych warunkach, bez potrzeby rozwiązywania całego zagadnienia od początku. Matematyczne metody optymalizacji można stosować we wszystkich etapach cyklu inwestycyjnego .W całym cyklu inwestycyjnym za pomocą-matematycznych metod optymalizacji i elektronicznej techniki obliczeniowej można optymalizować zużycie środków i okresy wykonania zadań, zarówno w skali mikro-, Jak też makroekonomicznej. Sto­sowanie metod matematycznych do optymalizacji procesu inwestycyjnego musi prze­biegać w pewnych etapach .

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)