SWOISTOŚĆ MIAST

Swoistość miast — ich charakteru i losów — zaczęła się wówczas z dużą siłą wyrażać w kul­turze. Swoistość ta odbiła się w obrazach i wątkach literackich czasem nie wprost, często w sposób zmityzowany. Pojawiły się nowe mity, których treścią było miasto w swej „istocie”, i nowe le­gendy, opowiadające o udziale określonych, kon­kretnych miast w chwale historii.Odnaleźć je można w dziełach sztuki, przede wszystkim w literaturze, żywe są również w świa­domości społecznej, będącej czasem nawet główną ich twórczynią i propagatorką. Szczególny, od­rębny charakter tych wyobrażeń na gruncie pol­skim uchwycić się da w porównaniu z narodami, których miasta miały bogatszą historię wcześniej­szą, losy polityczne układały się szczęśliwiej, a pier­wsza rewolucja przemysłowa przebiegała w spo­sób intensywniejszy, pełniejszy niż u nas.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)