SWOBODA W PRZESTRZENI

Swoboda w przestrzeni ogólnomiejskiej nie mo­że polegać na ukazywaniu oblicza domowego, na wyjściu „w kapciach”. Doktryna więzi sąsiedzkiej zakładała socjalizację miejską na poziomie swoj­skiej domowości, tymczasem praktyka społeczna naszego życia miejskiego zaprzeczyła temu. Swoj­ska domowość, wychodząc poza próg domu, daje aż nadto często efekty ujemne w postaci subkul­tury budki z piwem. Socjalizacja miejska możliwa jest jedynie (poza grupą dzieci) na podstawie in­nego stylu obcowania, innego stylu konsumpcji.Rygory współżycia miejskiego w swoisty sposób dowartościowują sferę prywatną, życie w prze­strzeni intymnej i osobistęjj Lokale i przestrzeń o    funkcjach publicznych oczywiście uzupełniają funkcję mieszkania, niemniej nie dzieje się to w sposób taki, jak sobić to wyobrażano, budując halle dla gości.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)