STYL ŻYCIA

Styl życia wykorzystujący nade wszystko oferty ogólnomiejskie prowadzi do sil­nej polaryzacji: z jednej strony ujawniają się swoiste właściwości przestrzeni całego miasta, znajdujące w centrum najdobitniejszy wyraz, z drugiej tym mocniej doznawana jest odrębność przestrzeni prywatnej — mieszkania.Przestrzeń ogólnomiejska stwarza szczególne okoliczności psychologiczne. Warunkiem bezkon­fliktowego obcowania z ludźmi jest swoboda włas­na uzyskana w granicach swoistej powściągliwości ze względu na innych^ Jest to tak jak z porusza­niem się na śródmiejskiej ulicy: może ono być szybkie, pod warunkiem że sprawnie mijamy przechodniów, że nie machamy beztrosko rękami, że się nie gapimy. Takich właśnie umiejętności brak tłumowi niedawnych przybyszów do miasta.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)